Index

Volume 14. No 1.,   28.2.2007


Ragnar Granit Institute, P.O.Box 692, FIN-33101 Tampere, Finland
Editor: Jaakko Malmivuo, www.rgi.fi/persons/malmivuo/, ISSN: 1456-4343

Professorin virkojen esittelyluennot

Kutsu

Professori Jari Hyttinen nimitettiin 1.10.2006 alkaen vakituiseen professorin virkaan Ragnar Granit instituuttiin. Vuoden 2007 alusta instituuttiin siirtyivät professorit Hannu Eskola ja Kari Mäkelä. Tämän johdosta Ragnar Granit instituutti järjestää torstaina 22. maaliskuuta 2007 klo 15.00 Professorin virkojen esittelyluennot. Tilaisuus pidetään Lääketieteellisen tekniikan tutkimuskeskuksen BERC'in yhteydessä olevassa FinnMedi-1 auditoriossa Biokatu 6, 33520 Tampere.

Kutsun kaikki Ragnar Granit instituutin ystävät, tukijat ja suosijat kuulemaan Professorin virkojen esittelyluentoja.

Jaakko Malmivuo

Professorit

Hannu Eskola
Hannu Eskola

Professori Hannu Eskola toimi Ragnar Granit instituutissa Lääketieteellisen tekniikan professorina 1995-2000. Sen jälkeen hän siirtyi Tampereen teknillisen yliopiston Digitaalisen Median instituutin johtajaksi. Hän palasi 1.1.2007 Ragnar Granit instituuttiin Lääketieteellisen tekniikan professoriksi. Hänen tutkimustyönsä kohdistuu lääketieteelliseen fysiikkaan, lääketieteelliseen kuvankäsittelyyn ja hyvinvointiteknologiaan.


Jari Hyttinen

Professori Jari Hyttinen toimi Ragnar Granit instituutissa Lääketieteellisen tekniikan määrä-aikaisena professorina 2001-2006. Hänet nimitettiin tähän virkaan pysyvästi 1.10.2006 lukien. Hänen tutkimustyönsä kohdistuu fysiologisten ja biologisten järjestelmien mallintamiseen ja mittaamiseen. Hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat biosähköisten ilmiöiden simulointi ja käänteisongelmat. Lisäksi hän tekee 3-ulotteisten kuvien analyysiä ja volumetriaa.


Kari Mäkelä

Professori Kari Mäkelä on toiminut Seinäjoen yliopistokeskuksessa Telelääketieteen professorina vuodesta 2001 lähtien. Tampereen teknillinen yliopisto on partnerina Seinäjoen yliopisto-keskuksessa. Kari Mäkelän professuuri Seinäjoella siirtyi 1.1.2007 lähtien osaksi Ragnar Granit instituuttia. Kari Mäkelän tutkimustyö kohdistuu etämonitoroinnin tekniikoihin, kodin terveydenhuollon teknolgioihin ja laitteisiin, strukturoituun EPR ohjelmistoihin ja sairaaloiden tietovirtojen simulointiohjelmiin.

 

 

Professorin virkojen esittelyluennot

Torstai, 22.03.2007 klo 15.00
FinnMedi-1 Auditorio
Biokatu 6, Tampere

 

 Ohjelma

 

Jean Sibelius: Andante Festivo, Op. 117a
        Jousikvartetti

— - — - — - — - — - — - — - — - — - —

Sairaalafysiikka . . .
        Professori Hannu Eskola

Implanttiteknologia . . .
        Professori Jari Hyttinen

Telelääketiede . . .
        Professori Kari Mäkelä

— - — - — - — - — - — - — - — - — - —

        Cocktails

 

Kutsun kaikki Ragnar Granit instituutin ystävät, tukijat ja suosijat
kuulemaan instituutin Professorin virkojen esittelyluentoja.

        Jaakko Malmivuo

Kutsu kahdelle

        Lisätietoja:
        Sihteeri Soile Lönnqvist, puh. 040-533 1246
        s-posti: soile.lonnqvist@tut.fi

Ajo-ohje: www.rgi.fi > How to Find us